27‒29 Ian 2017 Winter Games

27‒29 Ian 2017 Winter Games

Bowling Winter 2017

1202 TPB SNGLS WOM OPEN
1202 TPB SNGLS WOM OPEN
1202 TPB SNGLS WOM OPEN
1203 TPB SNGLS MEN OPEN
1203 TPB SNGLS MEN OPEN
1203 TPB SNGLS MEN OPEN
1204 TPB WOM 30~39
1204 TPB WOM 30~39
1204 TPB WOM 30~39
1205 TPB MEN 30~39
1205 TPB MEN 30~39
1205 TPB MEN 30~39
1208 TPB SNGLS WOM 40+
1208 TPB SNGLS WOM 40+
1208 TPB SNGLS WOM 40+
1209 TPB SNGLS MEN 40+
1209 TPB SNGLS MEN 40+
1209 TPB SNGLS MEN 40+
1232 TPB DBLS WOM OPEN
1232 TPB DBLS WOM OPEN
1232 TPB DBLS WOM OPEN
1233 TPB DBLS MEN OPEN
1233 TPB DBLS MEN OPEN
1233 TPB DBLS MEN OPEN

Fotbal Tenis Winter 2017

2423 FTN MEN OPEN
2423 FTN MEN OPEN

Snow Tubing Winter 2017

6452 STU WOM OPEN
6452 STU WOM OPEN
6453 STU MEN OPEN
6453 STU MEN OPEN
6454 STU WOM 30+
6454 STU WOM 30+
6455 STU MEN 30+
6455 STU MEN 30+

Snowboard Winter 2017

6483 SBD SG WOM OPEN
6483 SBD SG WOM OPEN
6484 SBD SG MEN OPEN
6484 SBD SG MEN OPEN
6486 SBD SG MEN 30+
6486 SBD SG MEN 30+

Tir Winter 2017

5002 SHT WOM OPEN
5002 SHT WOM OPEN
5003 SHT MEN OPEN
5003 SHT MEN OPEN
5010 SHT TEAM OPEN
5010 SHT TEAM OPEN

Sponsori