Dragon Boat Summer 2018

Dragon Boat Summer 2018

REGULI IDBF - modificate şi adaptate pentru Corporate Games

ARTICOLUL 4.  REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, dimensiune echipă, schimbări.

4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri pe doua sau mai multe distante.  În cuantumul taxei de participare fiecare echipă este înscrisă automat la toate probele din competiţie.

4.1.2. Echipajul standard este format din 10 concurenţi (8 vâslaşi, un cârmaci şi un toboşar) şi maxim 12 rezerve. Echipajele mixte trebuie să aibă în componenţă minim 2 fete la vâsle. Optional, carmaciul poate fi asigurat de organizatori.

4.1.3. Schimbările sunt permise, doar în zona de îmbarcare desemnată pentru această activitate, cu aprobarea arbitrilor şi înainte de cursă. Rezervele trebuie să fie trecute și să se regăsească în foaia de cursă. După îmbarcare nu sunt permise schimbările pe posturi.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de îmbarcare, arbitrii vor completa/verifica fişa probei, pe baza actelor de identitate ale concurenților prezenţi. Acest document poate fi completat şi de managerii sau căpitanii echipelor.

4.2.2. Raportul probei  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea cursei. După încheierea jocurilor, căpitanii echipajelor au obligaţia să semneze raportul de cursă, pentru certificarea rezultatului. În cazul în care un căpitan de echipă refuză sau omite să semneze, rezultatul final va fi cel anunţat de arbitru.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unei curse. De asemenea, în situaţii de egalitate perfectă, pentru departajare se poate apela la disputarea unei curse.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

 

4.3. Echipamentul

Echipajele trebuie să aiba imbracaminte in aceleasi culori, uniforme . Se pot folosi si vâsle si veste de salvare proprii ale participantilor, dar trebuie sa fie aprobate de Corporate Games. Portul vestelor de salvare este obligatoriu.Echipajele trebuie să se asigure că atât ambarcaţiunile cât şi echipamentele sportive sunt in stare de funcţionare înaintea îmbarcării şi să le predea în aceiaşi stare după terminarea curselor. Daunele provocate de către participanţi (intenţionate sau neintenţionate) vor fi suportate de cei vinovaţi.

4.4. În faza preliminară acestei întreceri sportive, repartizarea echipajelor pe serii/piste se va face prin tragere la sorţi. Accederea în fazele superioare, precum şi repartizarea echipajelor pe serii finale/piste, se va face în funcţie de rezultatele obţinute în cursele preliminare.

4.5. Desfășurarea curselor

4.5.1. Prezenţa în zona de îmbarcare este necesară cu cel puţin 30 minute înainte de ora programată pentru start. Activitatea de îmbarcare/debarcare se va desfășura doar sub comanda arbitrilor desemnați.

4.5.2. Fiecare echipaj trebuie să ajungă în zona de start cu cel puţin 10 minute înainte de ora programată pentru startul cursei respective, să efectueze regulamentar startul şi să propulseze propria ambarcaţiune spre linia de sosire vâslind obligatoriu din poziția așezat, pe culoarul repartizat şi delimitat cu balize.

4.5.3. Abaterea de pe culoarul repartizat, ciocnirea sau incomodarea adversarului în mod intenţionat sau neintenţionat se sancţionează cu eliminarea echipajului în cauză din cursa respectivă.

4.5.4. Căderea în apă a unui concurent se sancţionează cu eliminarea echipajului în cauză din cursa respectivă. În această situație, ceilalți membrii sunt obligați să oprească ambarcațiunea și să aștepte intervenția bărcii de salvare. Încercarea de urcare a concurentului, din apă în ambarcațiune, poate pune în pericol întreg echipajul și este strict interzisă.

4.5.5. Răsturnarea unei ambarcațiuni se sancţionează cu eliminarea echipajului în cauză din cursa respectivă. În această situație, toți membrii echipajului sunt obligați să rămână lângă ambarcațiune și să aștepte intervenția organizatorilor.

 

  • 2071 DRB MIX OPEN

REGULI IDBF - modificate şi adaptate pentru Corporate Games

Echipe de masculin si mixt, la care sunt minim 2 fete la vasle.

Toate echipele sunt inscrise la 2 probe.

Cursa lunga pe distanta de 400 si cea de sprint pe distanta de 200 m

Fiecare echipaj va parcurge minim doua curse pe distanta de 200m si o cursa pe distanta de 400m.

Experienţa nu este o condiţie obligatorie dar, fiecare concurent trebuie să poată înota minim 50 m îmbrăcat sumar și cu vestă de salvare. Pentru iniţierea în această disciplină sportivă, organizatorii recomandă cel puţin 3 şedinţe de pregătire precompetiţionale.

ECHIPAMENT

Bărcile, vâslele, tobele, cârmele și vestele de salvare vor fi oferite de către organizatori, dar se pot folosi si echipamente proprii (vasle, veste, manusi, etc), aprobate de Corporate Games. Echipajele trebuie să poarte echipament uniform. 

Dragon Boat Summer 2018
2071 DRB OPEN 200M        
  Points
                         
1   JTI   96
    FLIPPERS    
                         
2   JTI   84
    JTI    
                         
3   COMVEX SA   72
    COMVEX    
2081 DRB OPEN 400M        
  Points
                         
1   JTI   96
    JTI    
                         
2   JTI   84
    FLIPPERS    

Conectați-vă cu noi

Contact

Tel: +40 744 567 123

Sport Award SRL, CUI RO28562386
Sediu Social Aleea Politehnicii, Nr.4, Sector 6